Kalkitus

Useimmat puutarhakasvit viihtyvät kasvualustassa, jonka pH on 5–7. Kasvualustan liukoiset suolat ovat tällöin kasveille sopivimmat. Maan pH:ta pyritään nostamaan kalkitsemalla, koska Suomen maaperä on tavallisesti puutarhakasveille liian hapanta eli pH on alle 5.

Kovin happamassa maassa erityisesti fosforin saanti vähenee, kasveille myrkyllinen alumiini saattaa liueta ja useiden kasveille tärkeiden bakteerien toiminta heikkenee. Ammoniumtyppeä nitraatiksi hapettavat bakteerit vähenevät, mikä puolestaan vähentää useimpien kasvien typen saantia. Kasvithan ottavat typen ensisijaisesti nitraattimuodossa.

Toisaalta kalkinkarttajat, kuten alppiruusut, hortensiat, monet havukasvit ja kotimaiset varpukasvit, viihtyvät happamassa maassa. Syynä on se, että ne suosivat typenotossa ammoniumia. Niiden optimi-pH on 4–5.

Vaikka pH kannattaa useimmiten nostaa lähelle neutraalia, liika on liikaa. Kun pH ylittää 7, esimerkiksi mangaani, kupari ja sinkki saostuvat kasvien ulottumattomiin.

Kalkki vaikuttaa myös lannoitteen tavoin, sillä se on kalsiumin ja magnesiumin pääasiallinen lähde.

Kalkitusaineet

Kalkitusaineet ovat joko jauhemaisia tai rakeisia. Puutarhassa käytetään tavallisesti magnesiumia sisältävää dolomiittikalkkia. Peruskalkitukseen sopii hyvin jauhemainen kalkki, joka on edullista. Mitä hienompaa kalkki on raekooltaan, sitä nopeammin se vaikuttaa. Ei kuitenkaan kannata käyttää liian hienojakoisia aineita, joiden vaikutus jää lyhyemmäksi kuin karkeammilla aineilla. Rakeinen kalkki on lisäksi helppo levittää, sillä se ei leviä tuulen mukana.

Peruskalkitus

Peruskalkituksella pyritään nostamaan happaman maan pH halutulle tasolle. Kasvualustaan lisättävän kalkin määrä riippuu maalajista ja sen multavuusluokasta. Kun viljavuustutkimusta ei ole tehty, kalkkia sekoitetaan maahan yleensä 40–80 kg/100 m2. Kun lähtökohtana on raaka turve, tarvitaan dolomiittikalkkia keskimäärin 8 kg kuutiometrille. Myytävät kasvualustaseokset on yleensä kalkittu valmiiksi.

Ylläpitokalkitus

Muun muassa happosateet, ammoniumtyppeä sisältävät lannoitteet sekä runsaan maan muokkaamisen ja avokesannoinnin aiheuttama huuhtoutuminen happamoittavat maata. Yhden typpikilon aiheuttaman happamoitumisen neutralointiin tarvitaan 2 kg kalkkia. Ylläpitokalkitus tehdään 3–5 vuoden välein puutarhakasveille sopivan pH:n ylläpitämiseksi.

Maahan sekoitetaan kalkkia 3–5 kg/100 m2 mieluiten kevät- tai syysmuokkauksen yhteydessä. Levitysajankohta ei vaikuta paljon kalkin tehoon, mutta muokkaus estää kalkin huuhtoutumisen sateen tai sulamisvesien mukana. Monivuotisen kasvillisuuden ja nurmikon kalkitus on kuitenkin pakko tehdä maata muokkaamatta.

Suomen Puutarhakauppiaat Taimistoviljelijät Vuoden Puutarhatuote 2024