Ryhmäruusujen leikkaukset

Ryhmäruusuille on tyypillistä talvenarkuus, vaateliaisuus kasvupaikan suhteen ja voimakas leikkaustarve keväällä. Poikkeuksen muodostavat kestävät kanadalaiset lajikkeet ja omajuuriset Easy Elegans -ruusut, kuten ’Little Mischief’ kuvassa yllä. Niitä leikataan miltei kuin pensasruusuja. Leikkaus on lähinnä kuolleiden osien poistoa keväällä ja lakastuneiden kukkaversojen lyhentämistä.

Istutusleikkaus

Kesällä myydään hyvin haarautuneita astiataimia, joita ei tarvitse leikata istutuksen yhteydessä. Maatumaton astia täytyy poistaa ennen istutusta. Myöskään Tantop-ruusuja ei tarvitse leikata istutettaessa. Tantop on pakkaus, joka maatuu juurtumisen myötä istutuskesänä. Pakkausta ei poisteta, vaan taimi upotetaan sellaisenaan maahan niin että pakkauksen yläreuna tulee 15 cm maanpinnan alapuolelle. Sekä astiataimet että Tantop-ruusut leikataan vasta seuraavana keväänä.

Suurin osa ryhmäruusuista myydään kuitenkin keväällä esipakattuina taimina, jotka leikataan istutettaessa. Taimet leikataan lepotilaisina eli ennen lehtisilmujen avautumista.

Ohuet, katkenneet ja kuolleet versot poistetaan kokonaan. Vahvoja versoja jätetään 3–5 kpl, ja kukin niistä katkaistaan 3–5 terveen silmun yläpuolelta eli 10–15 sentin mittaisiksi. Isokukkaiset lajikkeet jäävät 20–25 sentin pituisiksi. Oikea leikkauskohta on noin yksi sentti terveen silmun yläpuolella, jolloin silmu ei vahingoitu. Terve silmu on punertava tai vihreä. Pitkää juuristoa voi lyhentää, jotta taimi mahtuu hyvin istutuskuoppaan.

Leikkaus keväällä

Istutusvuoden jälkeen sekä paljasjuurisia että astiataimina ostettuja ryhmäruusuja leikataan samalla tavalla keväällä. Paras aika leikkauksille koittaa ankarien yöpakkasten päätyttyä, mutta ennen silmujen kasvuun lähtöä. Kevätleikkaus muistuttaa istutusleikkausta.

Ensin poistetaan heikot, vaurioituneet ja kuolleet versot terveeseen, vihreään osaan saakka. Parhaimmat 3–5 versoa leikataan 3–5 silmun yläpuolelta eli 10–15 sentin korkeudelta maan pinnasta. Vahvat sivuhaarat voi lyhentää kahden silmun mittaisiksi.

Kesä- ja syysleikkaus

Omajuuriset lajikkeet eivät kasvata villiversoja ja mikäli maanpäälliset osat paleltuvat täysin, ne uusiutuvat varmemmin kuin tyypilliset perusrunkoon varrennetut ryhmäruusut. Perusrungosta mahdollisesti kasvava villiverso on kukaton ja yleensä runsaspiikkinen; lehdet ovat pienet ja vaaleat. Varrennettujen ruusujen villiversot poistetaan mahdollisimman syvältä maan alta.

Kuihtuneet kukinnot leikataan ylimmän viisilehdykkäisen lehden tai kukkanuppujen yläpuolelta. Leikkaus edistää uusien kukkaversojen kasvua. Loppukesällä kannattaa jättää muutama kukkinut verso typistämättä, jotta ruusu osaa valmistautua talveen. Talvisuojan asentaminen helpottuu, kun versot lyhennetään syksyllä kukintojen alapuolelta.

Suomen Puutarhakauppiaat Taimistoviljelijät Vuoden Puutarhatuote 2024