Salaojitus

Liiallinen kosteus on pahaksi sekä rakenteille että kasveille. Märässä maassa juuristot kärsivät hapenpuutteesta ja kasvit talvehtivat huonosti. Salaojat keräävät maahan imeytyvän veden imuojiin, joista ne johdetaan kokoojaojiin ja niiden kautta salaojakaivoihin tai purkupaikkaan, esim. avo-ojan luiskaan. Rakennetuilla alueilla vedet ohjataan sadevesiviemäristöön tai imeytysrakenteisiin.

Yleisimmin käytetyt salaojaputket ovat halkaisijaltaan 40–100 mm. Ne asennetaan viheralueilla routarajan alapuolelle, yleensä 80–120 sentin syvyyteen. Putkien tulee viettää 100 metrin matkalla ainakin 30 cm, jotta ne eivät tukkeudu hitaan vedenvirtauksen vuoksi. Imuojat sijoitetaan piha-alueilla noin 10–15 metrin välein – etäisyys riippuu kuivatettavan alueen maalajista ja maanpinnan muodoista.

Salaojituksen vaiheet

1. Maahan kaivetaan oja, joka on 20–30 cm leveämpi kuin salaojaputken halkaisija. Oja tehdään 5–10 cm putkien lopullista asennuskorkeutta syvemmäksi.

2. Eroosioherkässä siltti-, hiekka- tai moreenimaassa kaivanto vuorataan suodatinkankaalla, jotta salaojasora ja maa-ainekset eivät sekoitu. Soran pitää täyttää sille asetetut Rakeisuusvaatimukset. Jos se korvataan sepelillä, sepeli erotetaan aina maasta suodatinkankaalla. Kangas estää myös juurten pääsyn putkiin.

3. Hienorakeisilla maalajeilla kaivannon pohjalle levitetään salaojasoraa 5–10 cm. Karkeilla maalajeilla putket voi laskea suoraan kaivannon pohjalle.

4. Salaojaputket asennetaan ojaan ja ne liitetään toisiinsa. Putket peitetään vähintään 20–30 sentin

kerroksella salaojasoraa. Jos kuivatustarve on erityisen suuri, sorakerros voidaan ulottaa lähes maan pintaan.

5. Kaivanto täytetään ympäröivällä maalla. Maa-aines tiivistetään 30 sentin kerroksina.

Tukkeutunut salaoja

Salaojiin ja viemäriputkiin kertyy lietettä ja niihin kasvaa puiden juuria. Tukkeutuneet putket kaivetaan ylös, puhdistetaan juurista ja päällystetään esimerkiksi kookoskuidulla tai suodatinkankaalla. Myymälöistä saa myös esipäällystettyjä putkia. Osa putkista voidaan lisäksi vaihtaa reiättömiin putkiin, joihin juuret eivät tunkeudu.

Etenkin pienillä tonteilla nopea vaihtoehto voi olla salaojien puhdistus suurtehoimurilla. Imurilla voidaan tehdä jopa uusi salaojakanaali, johon putket asennetaan ja uoma täytetään sepelillä. Se onnistuu kaivamatta pihamaata auki!

Suomen Puutarhakauppiaat Taimistoviljelijät Vuoden Puutarhatuote 2024