Herukoiden ja karviaisen leikkaus

Marjapensaita on parempi leikata vähän kerrallaan joka vuosi kuin rajusti monen vuoden välein. Säännöllisesti leikatut pensaat pysyvät ”nuorina” eli kasvavat jatkuvasti ja sadosta tulee hyvälaatuinen joka vuosi. Marjapensaat leikataan varhain keväällä ennen silmujen avautumista ja kun pensaiden tyvi on paljastunut lumesta.

Istutusleikkaus

Taimet kannattaa istuttaa noin 5 cm syvempään kuin ne ovat kasvaneet taimistossa. Hyvin haaroittunut astiataimi, jossa on vähintään viisi vahvaa versoa, ei välttämättä tarvitse istutusleikkausta kuten paljasjuuriset ja esipakatut taimet. Istutusleikkaus tehdään aina keväällä, mieluiten ennen silmujen avautumista. Se edistää pensaan haaroittumista ja juurtumista tasapainottamalla juurten ja versojen suhdetta.

Versot katkaistaan terveen silmun yläpuolelta 15–20 sentin korkeudelta ensimmäisestä haaroittumiskohdasta. Vioittuneet ja kovin ohuet versot poistetaan kokonaan. Helposti maahan lamoavaa ’Öjebyn’-mustaherukkaa leikataan niukasti tai ei lainkaan, jotta siitä kehittyisi pystykasvuinen. Myös tuki pensaan ympärillä estää oksien lamoamisen. Maahan yltävät oksat juurtuvat herkästi, jolloin pensaasta tulee läpipääsemätön pöheikkö ja alimmat marjat likaantuvat.

Nuoren pensaan leikkaus

Istutuksen jälkeisinä 4–5 vuotena marjapensaita tarvitsee leikata vain vähän. Heikoimmat versot typistetään ensimmäisen terveen silmun yläpuolelta, jolloin silmusta kehittyy vahva verso poistetun tilalle. Vioittuneet, kuolleet ja maahan painuvat oksat poistetaan.

Marjapensaan tultua satoikään on aika harventaa vanhimpia versoja, jotka voivat olla lähes lehdettömiä, tummia ja sammaleisia. Vanhassa versossa marjoja kehittyy vain latvaosaan ja uudet vuosikasvaimet ovat lyhyitä. Iäkäs verso poistetaan maanpinnasta saakka tai hyvin kehittyneen sivuhaaran yläpuolelta.

Vaaleakuorisia uusia versoja kasvaa joka kesä pääasiassa pensaan sisäosista. Nuorista versoista poistetaan ohuimmat. Pensaan tyveen ei saa kuitenkaan jäädä pitkiä oksatappeja, joihin sienitaudit iskevät. Jos versoja typistetään vain latvoistaan, pensaan alaosa jää paljaaksi ja yläosasta tulee liian tiheä.

Marjapensaiden nuorennus

Jos marjapensasta ei ole leikattu lainkaan moneen vuoteen, se nuorennetaan mieluiten 2–3 vuoden aikana. Kunakin keväänä poistetaan 1/3–1/2 versoista maata myöten. Poistettavat haarat valitaan vanhimpien joukosta. Tuholaisten tai kasvitautien vaivaamaa ja ikivanhaa pensasta ei kannata nuorentaa, vaan sen tilalle tai aivan uuteen paikkaan istutetaan uusia, terveitä taimia.

Edellä kuvaillut marjapensaita koskevat leikkausohjeet koskevat kaikkia marjapensaslajeja, mutta kullakin lajilla on lisäksi joitain erityispiirteitä.

Musta- ja viherherukka – Ribes nigrum (svarta vinbär)

Musta- ja viherherukan voi leikata paitsi varhaiskeväällä myös heti sadonkorjuun jälkeen. Leikkausta ei kannata kuitenkaan jättää myöhäissyksyyn etenkään Pohjois-Suomessa, sillä sienitautien riski kasvaa kauan kosteana pysyvässä kasvustossa. Sienitaudit tarttuvat haavapintoihin.

Musta- ja viherherukalla paras sato saadaan 2–4 vuoden ikäisistä versoista, joten yli nelivuotiaat haarat poistetaan vuosittain. Niiden tilalle kasvaa uusia versoja, joita harvennetaan tarvittaessa. Voimakaskasvuiseen mustaherukkaan voi jättää 7–8 uutta versoa joka vuosi.

Puna- ja valkoherukka – Ribes rubrum (röda och vita vinbär)

Nämä kasvit on parasta leikata varhain keväällä, sillä ne eivät kestä syysleikkausta yhtä hyvin kuin mustaherukka. Parhaimman sadon antavat 3–5 vuotta vanhat versot. Nuorempia versoja harvennetaan niin, että pensaaseen jää joka kevät 5–6 vahvinta versoa. Vanhimpia oksia aletaan poistaa vuosittain vasta, kun ne ovat 6–7-vuotiaita. Puna- ja valkoherukka ovat luonnostaan pystykasvuisia, joten maahan lamoavia oksia joutuu poistamaan harvoin.

Karviainen – Ribes uva-crispa (krusbär)

Hidaskasvuinen karviainen jää pienemmäksi kuin herukat ja se kaipaa leikkaustakin huomattavasti vähemmän. Karviaista voidaan leikata samalla periaatteella kuin punaherukkaa, mutta yleensä riittää leikkaus parin vuoden välein. Vanhasta pensaasta poistetaan kullakin kerralla 2–3 vanhinta versoa.

Suomen Puutarhakauppiaat Taimistoviljelijät Vuoden Puutarhatuote 2024